Obaveštenje za studente koji su prijavili ponovno polaganje kolokvijuma iz OOP

12. April 2016

Studenti:
EE 200/2012 Subašić Marko
E13222 Veselinović Miladin
E13791 Stajić Jovica
EE 168/2011 Marić Nikola
EE 169/2011 Bugarski Marko
EE 140/2013 Latinović Aleksandar
E11202 Karličić Aleksandar
 
treba da se jave Studentskoj službi do 22.04.2016. radi kompletiranja prijave polaganja kolokvijuma iz Objektno orijentisanog programiranja. Nakon kompletiranja prijave treba da to potvrde mailom asistentu Ivanu Stojiću (ivan.stojic@uns.ac.rs).