Zaboravljeni dokumenti posle ispita u MIA2-1 i MIA2-3

7. Maj 2016

Sledeći studenti su zaboravili dokumenta:

Lične karte:
Gulan Maja
Boloban Željko
Horvat David
Marinković Srđan
Vuković Todor

Indeksi:
Marko Vrndžić
Uroš Srećković

Svoje dokumente možete uzeti svakog radnog dana od 7 do 21 časova u prostoriji MIA2-0, kod administratora.

Predmet: