Prezentacija odabranih Master radova

19. Maj 2016

Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Primenjene računarske nauke i informatika
i
Schneider Electric DMS NS doo, Novi Sad

organizuju prezentacije istaknutih master radova u oblasti razvoja infrastrukturnog softvera:

1. PRIMENA OBJEKTNO-RELACIONOG MAPIRANJA U MICROSOFT TEHNOLOGIJAMA
autor: Igor Manojlović, Medior Software Engineer, History/Warehouse team, SE DMS

2. RAZVOJ POSTUPAKA PRIPREME PODATAKA ZA ANALIZU PROFILA POTROŠAČA U DISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA
autor: Slobodan Steljić, Medior Software Engineer, History/Warehouse team, SE DMS

3. IMPLEMENTACIJA I ANALIZA MERA SLIČNOSTI U PROCESU KLASTEROVANJA POTROŠAČA U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA
autor: Goran Vidaković, Junior Software Engineer, Forecast team, SE DMS

Vreme i mesto: sreda, 8. 6. 2016. u 19.00, FTN, nastavni blok, IV sprat, AH1B

Detalji o prezentaciji mogu se pronaći u priloženom pozivu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DodatakVeličina
201606_PrezentacijaMScRadova_Poziv.pdf261.66 KB
Predmet: