Grupa: petak od 10:30 / zadaci sa Code::Blocks projektima

27. Maj 2016

Na repozitorijumu u folderu 12 - Disk postavljen je novi podfolder Projekti. Ovde se nalaze zadaci koji su namenjeni isključivo grupi od petka, od 10:30, kod asistenata Milana Gornika i Branka Terzića. Ova grupa je radila zadatke bazirane na datim Code::Blocks projektnim fajlovima, tako da su ovo zadaci koji su rađeni u tom terminu. Rešenja ovih zadataka nalaze se u folderu 12 - Disk / Projekti / Resenja
Studenti iz ostalih grupa ne trebaju da rade ove zadatke (nisu im potrebni za kolokvijum)!