[E1] [Popravni kolokvijum] Obaveštenje

2. Jun 2016

Na sledećoj >>> ADRESI <<< se nalazi dokument u koji upisujete koji kolokvijum popravljate.

Dozvoljene vrednosti su: K1, K2, K3, K4 ili LC.

Dokument treba da popunite najkasnije do subote, 4. juna, do 13:00h. Posle isteka tog vremena dokument će biti dostupan samo za pregled i naknadno prijavljivanje za izlazak na popravni kolokvijum neće biti moguće.

Ukoliko ne želite da izlazite na popravni, polje ostavite nepopunjeno.

Ukoliko želite da popravljate neki od kolokvijuma, unesite koji kolokvijum biste da popravljate (K1, K2, K3 ili K4). Prijavljivanjem za K1-K4 poništavaju se do tada osvojeni poeni samo ako se pojavite u terminu neke od grupa da radite popravni zadatak. Poene koje onda osvojite vam se računaju iz tog kolokvijuma. Zadatak će biti slične težine kao što je bio na odgovarajućem kolokvijumu, i spremate iste oblasti koje ste spremali kada ste 1. put radili taj kolokvijum.

Ukoliko se pak prijavite da radite LC (Last Chance) zadatak, neće vam biti poništeni poeni iz K1-K4 kolokvijuma.  Dakle, on se radi u terminu popravnog kolokvijuma (ne kod kuće). LC zadatak nosi 20 poena i njega možete raditi samo ako imate sumirano iz K1-K4 kolokvijuma između 9 i 29 poena. Poeni osvojeni na LC zadatku se sabiraju sa sumiranim poenima K1-K4. Maksimalan broj poena koje možete da imate ukoliko se odlučite da radite LC zadatak (K1 + K2 + K3 + K4 + LC) je 30 poena. LC zadatak je zadatak iz C++ i na njemu dolazi neki od laganijih zadataka iz 3. kolokvijuma, težine zadatka 6.1.1 iz Zbirke rešenih zadataka iz C++a.

Ako ste se prijavili za popravni kolokvijum i u međuvremenu se predomislite samo se nemojte pojaviti u svom terminu i ostaće vam stari poeni. Nije potrebno nikoga da obaveštavate da odustajete od popravnog kolokvijuma.

Termini popravnog kolokvijuma će biti naknadno objavljeni u toku vikenda.

Eventualna pitanja slati asistentu Ivanu Stojiću na adresu ivan.stojic@uns.ac.rs.