Termini drugog dela usmenog ispita

28. Jun 2016

Usmeni ispit, biće održan u seledećim terminima:
 
5.7.2016.
12.7.2016.
19.7.2016.
26.7.2016.
 
Studenti mogu prijaviti ispit u željenom terminu slanjem e-maila asistentu Vladimiru Dimitrieskom. Naslov e-maila treba da sadrži broj indeksa, ime i prezime i željeni termin.
Ispit se može prijaviti najkasnije dva dana pred ispit. Tada će biti istaknuto i tačno vreme kada studenti treba da dođu na odbranu.