Termini drugog dela usmenog ispita

8. Septembar 2016

Usmeni ispit, biće održan u seledećim terminima:
 
15.9.2016. u 13h
 
Studenti mogu prijaviti ispit u željenom terminu slanjem e-maila asistentu Vladimiru Dimitrieskom. Naslov e-maila treba da sadrži broj indeksa, ime i prezime i željeni termin.
Ispit se može prijaviti najkasnije dva dana pred ispit. Tada će biti istaknuto i tačno vreme kada studenti treba da dođu na odbranu.