Nadoknada

28. Decembar 2016

Prema važećim pravilima polaganja ni jedan student ne zadovoljava kriterijum za prisustvanju nadoknadi. Iz tog razloga test nadoknade planiran za 10.01.2017. neće biti održan. Ispitni test će biti održan regluarno 17.01.2017.

Ukoliko neko od studenata ima pitanja ovim povodom neka kontaktira asistenta Bogdana Satarića na mejl.