Kućni dodatni projekat

29. Decembar 2016

Na repozitorijum je postavljen zadatak za Kućni dodatni projekat (KDP).

Studenti koji mogu da izađu na KDP su:

e12564 Lalović Vladimir (15 poena)
ee71-2014 Beljić Ivan (19 poena)
ee155-2011 Topalov Milan (18 poena)

Konsultacije (i eventualna pitanja) oko ovog zadatka za studente koji ga rade će biti održane u terminu vežbi 10.01.2017. 

Odbrana KDP će biti organizovana nakon ispitnog testa 17.01.2017. u 15h u učionici MIA2-3. Mole se studenti da donesu rešenje na USB-u i da pokažu da su ga samostalno uradili.