[E2][PSI] Obaveštenje za studente koji polažu preko kolokvijuma

23. Mart 2017

Svi stari studenti koji su se prijavili za ponovno polaganje preko kolokvijuma na Studentskoj službi, a pri tom još nisu uplatili punu svotu za ponovno polaganje, neće moći da vide svoje bodove koje osvoje iz kolokvijuma, i neće moći da se prijave za popravni kolokvijum i izlaze u ispitnim rokovima da rade Otisak.
 
Rešite to što pre sa Studentskom službom, kako bismo vam objavili rezultate i kako biste mogli da nastavite sa redovnim polaganjem.