Rezultati prevremenog PP

20. Maj 2017

e325-2015 Nikola Dragaš 25/30
ra169-2014 Boris Ivković 5/30

Uvid u radove će biti u četvrtak u 11h u JUG106.