Zadatak 12-Disk/multiprocesor-dma je obrisan

29. Maj 2017

Zadatak multiprocesor-dma iz celine 12-Disk je obrisan sa repozitorijuma. Taj zadatak se suviše razlikovao od ostalih zadataka i njegov tekst nije bio dovoljno jasan - dosta toga u zadatku je bilo nedorečeno. Delovi rešenja ovog zadatka su bili drastično drugačiji od rešenja ostalih zadataka. U svakom slučaju, nije potrebno spremati ovaj zadatak u sklopu priprema za PP.