Zadatak za KDP

14. Jun 2017

Spisak studenata koji se pozivaju na KDP se nalazi u prilogu vesti.

Zadatak za KDP se nalazi na repozitorijumu u folderu KDP.

USB disk sa izvornom datotekom rešenja zadatka za KDP treba doneti u četvrtak 22.06.2017. u 11:00h u prostoriju JUG 106.

Tom prilikom studenti treba da obrazlože svoje rešenje i budu u stanju da objasne sve njegove karakteristike i da na zahtev na licu mesta naprave njegove manje modifikacije.

DodatakVeličina
SpisakPravoKP.pdf39.24 KB