Termin drugog dela usmenog ispita

15. Jun 2017

Drugi deo usmenog ispita iz predmeta Sistemi baza podataka će biti održan 26.6.2017. u 9h u laboratoriji MIA2-2. Usmeni se može prijaviti asistentu Dimitrieskom, najkasnije do 23.6.2017.

Naredni termini drugog dela usmenog ispita će biti naknadno istaknuti.