Termin drugog dela usmenog ispita

26. Jun 2017

Drugi deo usmenog ispita iz predmeta Sistemi baza podataka će biti održan 3.7.2017. u laboratoriji MIA2-2. Usmeni se može prijaviti asistentu Dimitrieskom, najkasnije do 1.7.2017.

Tačni termini polaganja biće istaknuti dan pred usmeni ispit.
Naredni termini drugog dela usmenog ispita će biti naknadno istaknuti.