Izmena termin drugog dela usmenog ispita

30. Jun 2017

Drugi deo usmenog ispita iz predmeta Sistemi baza podataka biće održan 4.7.2017. u laboratoriji MIA2-2 umesto prethodno najavljenog 3.7.2017.. Usmeni se može prijaviti asistentu Dimitrieskom, najkasnije do 1.7.2017.
Tačni termini polaganja biće istaknuti dan pred usmeni ispit.
Naredni termini drugog dela usmenog ispita će biti naknadno istaknuti.