Termin drugog dela usmenog ispita

5. Jul 2017

Drugi deo usmenog ispita iz predmeta Sistemi baza podataka će biti održan 10.7.2017. u laboratoriji MIA2-2. Usmeni se može prijaviti asistentu Dimitrieskom, najkasnije do 8.7.2017.
Tačni termini polaganja biće istaknuti dan pred usmeni ispit.
Naredni termini drugog dela usmenog ispita će biti naknadno istaknuti.