Termin drugog dela usmenog ispita

10. Jul 2017

Drugi deo usmenog ispita iz predmeta Sistemi baza podataka će biti održan 17.7.2017. u laboratoriji MIA2-2. Usmeni se može prijaviti asistentu Dimitrieskom, najkasnije do 15.7.2017.