Oracle PLSQL kurs - preuzimanje diploma

29. Jul 2017

 Sledeći studenti su ostvarili pravo na diplomu iz Oracle PLSQL online kursa:

  • Viktor Šanca
  • Dušan Radisavljević
  • Bojan Batalo
  • Uroš Žugić
  • Maksim Lalić
  • Jovo Šunjka
  • Vuk Barišić
  • Jovana Jovanović
  • Jovan Laković

Diplome mogu preuzeti u utorak 1.8.2017. godine u 9:30h u laboratoriji MIA2-2. Diplome će posle toga biti moguće preuzeti pocetkom sledeće školske godine.