Informacije i materijali

25. Oktobar 2017

Osnovne informacije o predmetu i materijali koji prate nastavu su dostupni u repozitorijumu na ovoj adresi, u okviru direktorijuma Predmeti i poddirektorijuma Uvod u informacioni i finansiijski inženjering.