Polaganje ispita za studente koji to nisu odradili u redovnim rokovima

27. Oktobar 2017

Studenti, koji nisu položili ispit u školskoj godini u kojoj su upisali predmet Operativni sistemi, mogu polagati ispit samo usmeno u stalnom ispitnom terminu, koji se odžava u terminu konsultacija nastavnika. Ispit se mora najaviti 7 dana unapred. Za ove studente ispiti neće biti održavani u zvaničnim ispitnim rokovima.