Priprema za SQL test

27. Oktobar 2017

Studenti koji imaju problema sa instalacijom Oracle Express Edition 11g za pripremu SQL testa mogu da koriste sqlfiddle.com.Uputstvo za rad se može naći u repozitorijumu.