Zaboravljeni lični dokumenti posle ispita, učionice MIA2-1, MIA2-3

4. Decembar 2017

Sledeći studenti su zaboravili lične dokumente u učionicama MIA2-1 i MIA2-3:

Dubravko Petrović pr29-2016
Mihailo Ivić ra41-2017
Kristina Mučibabić ra94-2017
Verica Mučibabić ra93-2017
Bedov Nebojša
Milanović Attila
Marinković Srđan

Molimo studente da pokupe svoje lične dokumente u administratorskoj prostoriji MIA2-0 svakog radnog dana od 07:00 - 21:00 časova.

Predmet: