Termini drugog kolokvijuma iz Programskih prevodilaca

29. Decembar 2017

Drugi kolokvijum ce biti odrzan u sledecim terminima:

E2:
grupe 1,2: 4.1. u svom terminu
grupe 3,4: 8.1. u svom terminu
grupe 5,6: 8.1. u svom terminu
grupe 7,8: 9.1. u svom terminu
grupe 9,10: 9.1. u svom terminu

E3:
grupe 2,3: 8.1. u svom terminu
grupe 1,4: 8.1. u svom terminu
grupe 5,6: 8.1. u svom terminu
grupe 7,8: 5.1. u svom terminu
grupe 9,10: 5.1. u svom terminu

Stari studenti (svi), T2 + K2:
petak 12.01. u 17:30 u MI A2-1.