Termini odbrane projekta i popravnog testa

3. Januar 2018

Odbrana projekta - redovni termin
slanje projekata - 17.1.2018.
kvalifikacioni - 18.1.2018.
odbrana projekta - 19.1.2018.

Popravni termin
slanje projekata - 29.1.2018. (ukoliko branite projekat)
kvalifikacioni - 30.1.2018. (ukoliko branite projekat)
popravni za zadatke 1-3 i odbrana projekta - 2.2.2018.
Uputstvo za slanje testa i odbranu projekta, kao i detaljni spiskovi studenata po terminima ce biti objavljeni naknadno.