Uvid u rezultate predispitnog testa za PSI smer, JUG-111

16. Januar 2018

Studenti koji su predispitni test radili u ponedeljak 15.01.2018. u JUG-111 mogu uvid u rezutate obaviti u četvrtak 18.01.2018. u JUG-105 u 9h.