Rezultati testa na plagijarizam i kvalifikacionog testa za odbranu projekta

18. Januar 2018

U prilogu se nalaze rezultati.

Studentski projekti nisu testirani na plagijarizam u slučaju da student nije položio/la kvalifikacioni ispit.

Studenti koji imaju žalbe mogu i smatraju da su oštećeni na kvalifikacionom ispitu ili pri testiranju za plagijarizam mogu da dođu 18.1.2018. u 18:15 u amfiteatar A4.

Na odbranu projekta 19.1.2018. mogu izaći samo studenti koji su poslali projekat, položili kvalifikacioni test i prošli testiranje na plagijarizam. Raspored će biti objavljen naknadno, u posebnom obaveštenju.

Studentima se preporučuje da donesu sopstvene mašine na kojima će braniti projekte. Braniće programski kod koji su poslali do 18.1.2018.

Studenti koji nisu prošli kvalifikacioni ispit ili su pali proveru na plagijarizam, mogu izaći na odbranu projekta u popravnom terminu.

DodatakVeličina
rezultatiKonacniACS.pdf211.09 KB