Popravni termin za predispitnu obavezu

24. Januar 2018

Obaveštenje za sve studente koji žele da popravljaju jednu predispitnu obavezu.

Studenti koji žele da rade popravni zadatak sa vežbi treba da se prijave do petka 26.1.2018. godine do 22h, na mail adresu bp1psi2017@gmail.com. Studenti mogu prijaviti najviše jedan zadatak tj. jednu od 4 predispitne obaveze rađene u okviru vežbi. Subject poruke treba da sadrži:

  • Popravni, zadatak koji se popravlja - broj indeksa, ime i prezime studenta koji se prijavljuje za popravni

Zadatak koji se popravlja može biti SQL, ER, RAFZ(Relaciona algebra i funkcionalne zavisnosti), PROJEKAT.
Izlaskom na popravni prethodno osvojeni poeni iz predispitne obaveze koja se ponavlja biće poništeni.

Tačni termini i učionice, biće poznati nakon prijave studenata i blagovremeno okačeni na sajtu predmeta.