Obaveštenje za studente smera PSI za predmet Baze podataka 1

26. Januar 2018

Termini usmenog ispita koji su istaknuti na sajtu su važeći termini u kojima možete polagati usmeni deo ispita. Na ispitu će biti oba profesora kod kojih ćete polagati celo gradivo.