Obaveštenje o popravci jedne predispitne obaveze sa vežbi

27. Januar 2018

Popravni termin će biti realizovan po sledećoj proceduri:

slanje projekata - 29.1.2018. do 23:59 (ukoliko branite projekat)
kvalifikacioni - 30.1.2018. (ukoliko branite projekat)
popravni za zadatke 1-3 i odbrana projekta - 3.2.2018.

Raspored studenata po terminima će biti naknadno objavljen.