Studenti koji idu na usmeni

13. Mart 2018

Studenti koji su se prijavili za polaganje preko kolokvijuma a već imaju 30 poena iz pedispitinh obaveza od prošle godine treba da se jave profesoru Hajdukoviću za usmeni (ne izlaze na kolokvijume). To su sledeći studenti:
RA 155/2014 Bauranov Igor,
RA 182/2014 Kosanović Dušan,
RA 250/2016 Radivojević Branko

Student E3 36/2013 Božić Dejan, je položio predmet i treba da se javi profesoru (ukoliko već nije).