Termini drugog kolokvijuma i ispitnog testa na Programskim prevodiocima

16. Maj 2018

Drugi kolokvijum ce biti odrzan u cetvrtak 24.05.2018. u sledecim terminima:

9:00 - 10:30 MIA2-3 stari studenti
10:30 - 12:00 MIA2-3 (grupa ponedeljkom)
14:15 - 15:45 JUG 111 

Ispitni predrok ce biti odrzan u cetvrtak 31.05.2018. u sledecim terminima:

10:30 MIA2-3 stari studenti
11:30 MIA2-3 (grupa ponedeljkom)
14:15 JUG 111

Ispitni test obuhvata kompletno gradivo.