Rezultati SOV (bez PSI grupe kod Radovana Turovića)

5. Jun 2018

U prilogu su rezultati SOV bez PSI grupe kod Radovana Turovića. Rezultati date grupe biće okačeni uskoro a uvid će biti u isto vreme kad i RA grupa kod istog asistenta.

Uvidi u radove su sledeći:

Grupe kod Bogdana Satarića - utorak 5.6. u 12h JUG 107.
Grupe kod Milana Gornika - sreda 6.6. u 14h JUG 105.
Grupe kod Jelene Janković (GRUPA 11 RA i GRUPA 3B PSI) - utorak 5.6. u 14h JUG107
Grupe kod Maksima Lalića (GRUPA 3A PSI) - utorak 5.6. u 14:30h JUG 106.
Grupe kod Aleksandra Andrejevića - utorak 5.6. u 18h JUG 107.
Grupe kod Angeline Vujanović - utorak 5.6. u 16:30h JUG 106.
Grupe kod Radovana Turovića - utorak 5.6. u 14h JUG 107.

DodatakVeličina
SpisakSOV.pdf75.75 KB