Termin drugog dela usmenog ispita

19. Jun 2018

Drugi deo usmenog ispita iz predmeta Sistemi baza podataka biće održan 5.7.2018. Usmeni se može prijaviti asistentu Dimitrieskom, najkasnije do 3.7.2017.

Tačni termini i mesto polaganja biće istaknuti dan pred usmeni ispit. Naredni termini drugog dela usmenog ispita biće naknadno istaknuti.