Termin drugog dela usmenog ispita

4. Jul 2018

Drugi deo usmenog ispita iz predmeta Sistemi baza podataka biće održan 19.7.2018. Usmeni se može prijaviti asistentu Dimitrieskom, najkasnije do 17.7.2018.
Tačni termini i mesto polaganja biće istaknuti dan pred usmeni ispit. Zbog godisnjih odmora, naredni termini drugog dela usmenog ispita biće naknadno istaknuti u septembru.