Termin drugog dela usmenog ispita

4. Septembar 2018

Drugi deo usmenog ispita iz predmeta Sistemi baza podataka biće održan 13.9.2018. Usmeni se može prijaviti asistentu Dimitrieskom, najkasnije do 11.9.2018.

Tačni termini i mesto polaganja biće istaknuti dan pred usmeni ispit.