Materijali za Programske prevodioce dostupni i na GitHub-u

8. Novembar 2018

Kompajler MICKO i postavke zadataka sa vezbi mogu se preuzeti sa GitHub-a:

https://github.com/zsuvajdzin/micko

https://github.com/zsuvajdzin/pp-vezbe

Preuzimanje fajlova se radi klikom na zeleno dugme "Clone or download".