Zadatak 1 - rezlutati

14. Novembar 2018

Rezultati prvog zadatka se nalaze na repozitorijumu.
Uvid u radove: ponedeljak, 19.11. u 07:30, kancelarija JUG-106.