Zaboravljeni lični dokumenti posle ispita, učionice MIA2-1, MIA2-3

15. Novembar 2018

Sledeći studenti su zaboravili lične dokumente (indekse, lične karte ili studentske kartice) u učionicama MIA2-1 i MIA2-3:

Stefan Despotović - studentska kartica
Mirković Nemanja - Lična karta
Bedov Nebojša - Lična karta
Manidć Veljko - Lična karta
Marinković Srđan - Lična karta
pr169-2017 Milnović Duška
ra199-2017 Vasilije Božović

Molimo studente da pokupe svoje lične dokumente u administratorskoj prostoriji MIA2-0 svakog radnog dana od 07:00 - 21:00 časova.

Predmet: