Prijava za stare studente

8. Decembar 2018

Svi stari studenti koji su uplatili da polažu Baze podataka 1 na PSI preko kolokvijuma, potrebno je da se prijave na mejl aleksa.mirkovic@uns.ac.rs najkasnije do 14. 12. 2018. kako bi mogli da polažu kolokvijum iz ER modela i relacione algebre (drugi i treći test na vežbama).
Potrebno je poslati mejl koji sadrži podatke:
broj indeksa, ime i prezime, redni broj zadatka (Z2 za ER i Z3 za relacionu algebru).