Zaboravljeni lični dokumenti posle ispita, učionice MIA2-1, MIA2-3

10. Decembar 2018

Sledeći studenti su zaboravili lične dokumente (indekse, lične karte ili studentske kartice) u učionicama MIA2-1 i MIA2-3:

Stefan Despotović - studentska kartica

Aleksa Lukač - Lična karta
Veljko Mandić - Lična karta
Srđan Marinković - Lična karta
Nebojša Bedov - Lična karta

INDEKSI
ra199-2017 Vasilije Božović
pr169-2017 Milnović Duška
ra125-2014 Andrea Rakić

Molimo studente da pokupe svoje lične dokumente u administratorskoj prostoriji MIA2-0 svakog radnog dana od 07:00 - 21:00 časova.

Predmet: