Termin polaganja T2 i K2 za stare studente

17. Decembar 2018

Stari studenti na Programskim prevodiocima polazu drugi test i drugi kolokvijum zajedno, u terminu: 
SUBOTA 29.12.2018. od 8 do 10h u MI A2-3.