SSP rezultati teorijskog testa

28. Decembar 2018

1. Marija Kukić 15
2. Marko Tagliavia 14
3. Tijana Lalošević 13
4. Tamara Vrzić 12
5. Aleksandar Jeremić 12
6. Obren Starović 9
7. Marko Dobrić 1