Zadatak 3 na vežbama za stare studente

9. Januar 2019

Zadatak 3, relaciona algebra i funkcionalne zavisnosti za stare studente će se održati u petak 11.1.2018. u 14h u  JUG110. Spisak prijavljenih studenata se može videti na:
http://www.acs.uns.ac.rs/sites/default/files/SPISAK%20PRIJAVLJENIH%20STA..., studenti koji imaju z3 pored svog imena imaju pravo izlaska na test.
Za sva pitanja, obratiti se asistentu Aleksi Mirkoviću.