Postavljen domaći zadatak

14. Januar 2019

Na repozitorijumu je postavljen tekst domaćeg zadatka koji može poslužiti kao dopuna do 30 bodova studentima koji budu ukupno ostvarili od 15 do 29 bodova.
Spisak studenata koji se mogu prijaviti za izradu domaćeg zadatka, kao i rok za prijavu i termin odbrane, biće naknadno objavljeni.
Sva pitanja u vezi sa realizacijom domaćeg zadatka slati na e-mail adresu: vladimir.ivkovic@uns.ac.rs.