Pravila prijave za domaći i popravni zadatak

15. Januar 2019

U koloni domaći u zbirnim rezultatima označeni su studenti koji imaju pravo prijave za odbranu domaćeg zadatka.

Student koji ima pravo prijave za domaći zadatak može odabrati da radi domaći ili popravni zadatak, ali ni u kom slučaju oba.
Termin odbrane domaćeg zadatka je petak 18.1. u 09:00 sati u JUG106.

Ostali studenti imaju pravo da se prijave za popravni zadatak, s tim što im se prethodno anuliraju bodovi prethodno osvojili na zadatku koji popravljaju.
Popravni zadatak obuhvata celokupno gradivo predmeta i odražaće se u petak 18.1. u 16:00 sati u MIA2-3 (nadoknada ponedeljka).

Prijave za domaći i popravni slati na vladimir.ivkovic@uns.ac.rs.
Rok za slanje prijava je četvrtak 17.01. do 23:00 sati.