Obaveštenje o popravnim testovima

19. Januar 2019

Obaveštenje za sve studente koji žele da popravljaju jednu predispitnu obavezu.
Studenti koji žele da rade popravni zadatak sa vežbi treba da se prijave do srede, 23.1.2019. godine do 20h, na mail adresu ii2017uifi@gmail.comStudenti mogu prijaviti najviše jedan zadatak tj. jednu od predispitnih obaveza obaveza rađenih u okviru vežbi. Subject poruke treba da sadrži:

  • Popravni, zadatak koji se popravlja - broj indeksa, ime i prezime studenta koji se prijavljuje za popravni

Izlaskom na popravni prethodno osvojeni poeni iz predispitne obaveze koja se ponavlja biće poništeni.
Studenti, koji se prijave da rade popravni test, radiće popravni test u petak, 25.1.2019. godine.
Tačni termini i učionice odbrane predispitnih obaveza, biće poznati nakon prijave studenata i blagovremeno okačeni na sajtu predmeta.