Rezultati testova sa vežbi

25. Januar 2019

U prilogu se nalaze rezultati 4.testa kao i ostalih testova sa vežbi.
Za uvid u radove u 4. test studenti se mejlom mogu javiti asistentu koji im je držao vežbe.
Za bilo koju moguću grešku u bodovima sa testova, studenti se mogu mejlom obratiti asistentu koji im je držao vežbe.

DodatakVeličina
evidencijaPSI2018BP1_vezbe_promenjena.pdf237.18 KB