Prijava za popravni kolokvijum

26. Januar 2019

Studenti koji žele da popravljaju neki od 4 testa na vežbama su dužni da se do nedelje 27.1.2019. prijave za popravni i to na sledeći način.

U SUBJECT-u email poruke napisati:
broj-indeksa_ime-i-prezime_redni-broj-testa.

Na primer:
PR100-2016_Pera-Peric_3.

Body poruke treba da bude prazan.

Email poruku slati na aleksa.mirkovic@uns.ac.rs

Redni brojevi testova:
1. SQL
2. ER model
3. Relaciona algebra i funkcionalne zavisnosti
4. Organizacija datoteka - programski jezik C