IZMENJEN Raspored polaganja popravnog kolokvijuma sa vežbi

30. Januar 2019

Popravni test će se održati u petak 1.2.2019 u zgradi JUGODRVO u 13h u učionicama P03, P04 i P05.

Test iz SQL-a se radi 1h i 30minuta, test iz relacione algebre i funkcionalnih zavisnosti kao i test iz ER modela se radi 1h i 15min.
Test iz datoteka (programski jezik C) se radi 3h, a nakon toga student će odmah po završenom zadatku biti ocenjen.

Samo studenti koji su prijavili popravni test mogu ga i raditi, i to podrazumevano onaj koji su prijavili.
Izlaskom na popravni test, poeni koje je student na tom testu u toku semestra osvojio se brišu.
Studenti OBAVEZNO moraju poneti neki identifikacioni dokument.
Mole se studenti da dođu u 12 i 50 ispred učionice P03.